Vi homo gutter wiki

vi homo gutter wiki

Frem til nyere tid så man nemlig kun på selve handlingen, uansett om man anså den syndig eller ikke. Hvordan var det å være homofil for over år tilbake og hvordan endret synet på homofili seg? Fra tiden der grekere og romere spankulerte blant joniske søyler i sine draperte kleder, kommer de første skriftlige beretningene om homoseksualitet.

Det var snakk om forhold som ikke direkte erstattet ekteskapet mellom kvinne og mann, men som kunne forekomme før eller under et vanlig ekteskap. Mannens enestående rolle på den tiden gjorde nemlig at sex med en mann var noe av det vakreste man kunne ha.

Man kunne straffes for både homo- og heteroseksuelle handlinger i antikken, og det ble ikke nødvendigvis skilt så mye mellom homoseksualitet og heteroseksualitet på den måten vi er vant med i dag, forteller historiker på NTNU Jan Frode Hatlen.

Mye av vår tids oppfatning av homoseksualitet fra antikken kommer av at forhold mellom kvinner og menn ikke omtales i samme grad som forholdet mellom menn. Kvinner omtales generelt svært lite i skrifter fra antikken. Menn skrev om menn, for menn. Kvinner tilhørte ikke den offentlige sfæren i særlig grad, sier Hatlen.

Men det var en vesentlig forskjell på homosex i den greske og den romerske antikken. Hos de gamle grekerne ble et seksuelt forhold mellom en eldre og en yngre mann godtatt. Kjente skikkelser som Sokrates, Platon, Aristoteles og Aleksander den store var alle henholdsvis lærere og studenter og hadde etter all sannsynlighet et seksuelt forhold til hverandre. Hos romerne derimot så det ut til å være greit å ha sex med menn, kun hvis man var den aktive part, forteller historiker Bjørn Bandlien fra UiO.

Siden den første vestlige skriftkulturen vi kjenner til kommer fra antikken, kan vi si at forhold med samme kjønn er beskrevet omtrent så lenge som vi har hatt en skriftkultur, men det finnes for eksempel også egyptiske myter som inneholder forhold mellom samme kjønn.

Keiseren Heliogabal skal til og med ha ønsket et kjønnsskifte noe hoffkirurgen, klokt nok, ikke våget å etterkomme. Det finnes mange tekster som omtaler homoseksualitet. Satyricon av Petronius forteller for eksempel om opplevelsene til to mannlige elskere.

Ovid som skrev Kunsten å elske , nevner også homoseksualitet som alternativ — selv om han selv foretrakk kvinner, sier Jan Frode Hatlen. Også homoerotisk kjærlighetslitteratur av og med kvinner var sentralt i antikken.

En av de mest kjente dikterne er Sapfo fra øya Lesbos, derav betegnelsen lesbisk. Selv om kvinner var mer eller mindre undertrykt på denne tiden er Sapfo mer kjent som en dyktig dikter enn som en av få kvinnelige diktere. Ut fra Sapfos dikt hadde hun flere kvinnelige kjærester og det er derfor vanlig å betrakte henne som lesbisk. Thea forteller imidlertid at det i moderne forstand, nærmest er umulig å svare på om Sapfo var lesbisk eller ikke. Grammatikken på gresk viser kjønnet til den som snakker.

I Sapfos tekster er det kvinnelige «jeg» tiltrukket av andre kvinner. Dette synet på sex mellom menn endret seg i løpet av overgangen mellom antikken og middelalderen. Hatlen mener det er mye knyttet til fremveksten av kristendommen og kirken. I det hele tatt er det en utvikling fra tallet at romernes mangel på medfølelse for minoriteter gradvis forsvant og at minoriteter, religiøse som seksuelle, synes å være under stadig sterkere press.

Også fra Norden kan vi spore seksuelt begjær, menn imellom, langt tilbake i tid. Homosynet i vikingtiden likner synet fra den romerske antikken. Her spiller maktbalansen en avgjørende rolle- så lenge man er den aktive part, både når det gjelder menn og kvinner, er det akseptert.

På den tiden var omtrent en fjerdedel av den norske befolkningen slaver. Det var særlig denne gruppen som risikerte å bli voldtatt av sine herrer, forteller historiker Bjørn Bandlien.

Et av de mest kjente beskyldningene var likevel mot en mektig konge. Harald Hardråde ble i et dikt beskylt for å ha hatt sex med en annen mann, som den passive part i et homoseksuelt forhold. Det er ingen tegn til noe spesielt kjærlighetsforhold mellom to menn eller to kvinner.

De fleste hadde koner ved siden av seksuelle forhold og barn var veldig viktig, men man kan jo tenke seg at noen av de ugifte mennene i vikingtiden egentlig fra homofile, sier Bandlien. Historien blir med tiden mer komplisert. Homofile forsvinner fra offentligheten og kildematerialet gir ikke den samme oversikten over seksuelle praksiser slik som tidligere. Hatlen forteller at den vestlige seksualiteten endret seg drastisk i denne perioden, men at det handler om en større kulturell forandring som i stor grad kan kobles til kristendommens utvikling.

Sodomi, kjent som analsex, oral sex og sex med dyr, hadde også dødsstraff, forteller Hatlen. Professor i teologi Halvor Moxnes mener det er populært å si at det ble galt å være homofil da bibelen kom, mens sannheten er noe annerledes.

Det gamle testamentet avviste det. Det var disse tankene ble overtatt av de første kristne i Det nye testamentet. En grunnleggende politisk og juridisk argumentasjonen for likekjønnet ekteskapet ble presentert for offentligheten av Dag Øistein Endsjø i to kronikker i Dagbladet Den daværende Regjeringen kom ikke med noen utredning, mens Jens Stoltenbergs andre regjering uttalte i sin regjeringserklæring at de ville arbeide for å innføre likekjønnede ekteskap.

I mai uttalte barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem at regjeringen ved henne, trass i flere avisers spekulasjoner om det motsatte [10] ville legge fram et forslag om felles ekteskapslov. Forslaget omfattet også endringer i blant annet adopsjonsloven, bioteknologiloven og barneloven, og at partnerskapsloven skulle bli opphevet.

I forslaget åpnes det også for at kirke- og trossamfunn får rett til å vie lesbiske og homofile, men ikke plikt til dette. Statsrådene Magnhild Meltveit Kleppa og Liv Signe Navarsete tok dissens i spørsmålet om lesbiske pars adgang til assistert befruktning.

Det har versert debatter både i aviser, tv og andre massemedia rundt saken om en felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par. Argumentasjonen som har vært brukt har variert fra religiøse, tradisjonsmessige, likestillingsmessige og menneskeverdslige argumenter, via retorikk og synsing, til påstander om at motpartene er syndige eller homofobe.

Før kirkevalget i var vigsel av likekjønnede par et fokusområde. Åpen Folkekirke stilte til valg med dette som en hovedsak. Det kirkepolitiske partiet fikk stor oppslutning under valget, hvilket førte til et flertall for likekjønnet ekteskap på Kirkemøtet i Det skjedde i Eidskog kirke.

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi. Lov om barn og foreldre barnelova. Kjønnsnøytral ekteskapslov » Dokument nr.

.. Vi homo gutter wiki Husk brukernavn Dette er en offentlig maskin. Deretter var det psykiatrien som forklarte homofili som en sykdom og til slutt kom lovgiverne som straffet homofili helt frem til I så henseende er det desto viktigere å ta avstand fra denne typen ordbruk på alle mulige vis. Det var disse tankene ble overtatt av de første kristne i Det nye testamentet. I samme episode har du også småbarnsfamilien, og episoden konkluderer med at begge scenarioer er like verdifulle — så lenge du gjør det som er riktig norske sex bilder bøsse porn norway deg. Forfatter og aktivist Kim Friele beskriver psykiatrien vi homo gutter wiki en del av det hun forklarer som den homofiendtlige treenighet. Men vi hadde våre tanker før den tid, forteller hun. «Gutter trenger en pappa» – markering foran Stortinget i protest mot lovendring for Det var likevel ikke homoorganisasjonene som tok opp igjen debatten om. jan Vi mennesker kommer i mange ulike utgaver. Også når det . Det begynte en homofil gutt i klassen min i klasse. Det var Kilde: Wikipedia. Går vi tilbake til tallet så har vi jo Ernst Röhm med venner. http://en. crimson-snow.net%C3%B6rg_Haider#Marriage . Imidlertid kalte den lokale KGB sjefen inn partisjefen på sitt kontor og la fram en liste over alle de søte unge guttene.

Vi homo gutter wiki

Latin sex free homo sex video chat